21. Beter in je Vel

Course schedule

This course is not scheduled yet.

Course description

Het doel van de training is het vergroten van de belastbaarheid waardoor de student zo optimaal mogelijk kan blijven functioneren tijdens de studie. O.a. leren omgaan met langdurig chronische klachten.

Hoe bereiken wij dit doel? 
1.    Door bewustwording van fysieke signalen, gedachten, emoties, gedrag, omgeving/externe factoren en de interactie hiertussen in relatie tot de klachten. 
2.    Vervolgens door het inzetten van hulpbronnen om te komen tot een gedragsverandering zodat een optimaal functioneren bereikt wordt.

Duur en omvang training 
5 bijeenkomsten en 1 terugkombijeenkomst van 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 9 studenten. Training start bij voldoende aanmeldingen.
Voorafgaand aan deelname aan de cursus zal een intake gesprek met de trainer / psycholoog plaats vinden. Daarvoor ontvang je op korte termijn een uitnodiging.

Werkwijze: een gecombineerde training die gegeven wordt door de studentenpsycholoog en een oefentherapeut Mensendieck. De oefentherapeut neemt als uitgangspunt het lichaam en het effect van ontspanning in het lichaam op gedachten, emoties en gedrag.

De psycholoog heeft als uitgangspunt het streven naar mentale en emotioneel ontspanning en het effect daarvan op fysiek- en gedragsniveau.